ČLÁNKY

 

Článek píšu v době, kdy online komunikace není už jen volba, ale v mnohých případech jediná možnost, jak pracovat, jak být v obraze a ve spojení. V osobní rovině to vlastně teď platí také. Následujcí text se zaměřuje na pracovní online komunikaci při pohovorech a při týmových či projektových meetinzích.

Zaštiťujícími východisky používám celoživotní učení a vzdělávání dospělých, definice těchto obecných konceptů v tomto článku však překročím. Pro účely vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je stěžejní výseč profesního vzdělávání dospělých v kontextu organizace, tzv. podnikové vzdělávání, za jehož základní formy zpravidla považujeme řízené vzdělávání při...

Koučink je dnes často skloňovaným výrazem ve sféře komerční i neziskové, "každý" koučuje nebo je koučován. Téma je to nejen aktuální a dokonce i moderní. Význam i potřebnost koučinku jsou obecně uznávané, co to ale koučink vlastně je, odkud se vzal, o co se opírá a co je jeho smyslem či cílem, už není vždy tak jednoznačně komunikováno. Tento (spíše...