KOUČINK

Představte si prostor, kde je vše možné. Změna i ustálení. Rozřešení i plynutí. Rozhodnutí. Usebrání. Prostor pro Vás, kde vše (z)můžete.

A přesně takový prostor nabízí KOUČINK.

FACILITACE

Bezpečné prostředí. Dostatek času. Zúročení každé minuty. Praktičnost a využitelnost. Zábava. Lidskost. Sdílení. Prostor, kde je chyba nejen možná, ale i vítaná.

Tak vypadá FACILITACE vzdělávání a rozvoje dospělých.